Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

irresolute
8891 3a12 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
irresolute
5525 9750 390
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
irresolute
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viamefir mefir
irresolute
Boję się tego, że kocham. Bo kocham zbyt mocno i zbyt beznadziejnie.
— i.need.you.moblo.pl
irresolute
Milczenie też głos. I także słowa. Tylko słowa, które straciły wiarę w siebie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli

June 15 2015

irresolute
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaamericano americano
irresolute
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaperseweracje perseweracje
irresolute
“ Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. "
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted frombeatkazz beatkazz viaamericano americano
irresolute
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaamericano americano
irresolute
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaamericano americano
irresolute
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.

June 14 2015

irresolute
Pachniała lekko perfumami, których nazwy nie potrafiłem sobie przypomnieć, lecz ten zapach kojarzył mi się z Paryżem, mimo, że nigdy tam nie byłem.
— N.Sparks
irresolute
Reposted frommefir mefir
irresolute
irresolute
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch.W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg, 'Księżniczka z lodu'
Reposted fromtimetolove timetolove viatobecontinued tobecontinued
irresolute
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
irresolute
Chciałabym jednak coś dla Ciebie znaczyć. Jakieś takie małe uczucie, które gdzieś tam się w Tobie zachowało.
— Bezimienna
irresolute
Tak właśnie jest z nadzieją - kiedy się ją wzbudzi, a potem zabije, ból jest wyjątkowy i potworny.
— Sarah Forsyth
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
irresolute
6478 646d 390
kocham Cię.
Reposted fromeazyi eazyi vianiebieskieoczy niebieskieoczy
irresolute
7241 4fca 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viainherownway inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl